Patienten CDs einfach ins PACS importieren


Bester DICOM Brennroboter


PACS Langzeitarchiv


DICOM CD Massenimport

 


ADR AG -
Advanced Digital Research

Ludwig-Wagner-Straße 19
D-69168 Wiesloch
Telefon: +49-6222-9388-0
Fax: +49-6222-9388-50
E-Mail: info@adr-ag.com

Anmelden für Aktionsangebote:

Name:
Email: